არქეოლოგიური ლექსიკონი
  მ. კაპანაძე
  არქეოლოგიური გათხრები თრიალეთში
  ო. ჯაფარიძე
  არქეოლოგიური საველე კვლევის მეთოდიკა
  ვ. ლიჩელი
  ადრექრისტიანული საეკლესიო კომპლექსი დმანისიდან
  კ. კახიანი; გ. ჭანიშვილი; ჯ. კოპალიანი; კ. მაჩაბელი; ზ. ალექსიძე; ე. ღლიღვაშვილი; ნ. პატარიძე
  ადრეული ყორღანები საქართველოში
  ა. ორჯონიკიძე
  ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი სამხრეთ კავკასიის მილსადენი და არქეოლოგია საქართველოში
  საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
  საქართველოს არქეოლოგია
  ო. ჯაფარიძე
  ბიჭვინთის ნაქალაქარი
  გ. ლორთქიფანიძე
  უძველესი მიწათმოქმედი მოსახლეობის კულტურა საქართველოს ტერიტორიაზე
  ო. ჯაფარიძე, ა. ჯავახიშვილი
  ქართული მეტალურგიის სათავეებთან
  გ. ინანიშვილი
  ქართველი ტომების ისტორიისათვის ლითონის წარმოების ადრეულ საფეხურზე
  ო. ჯაფარიძე
  თრიალეთის სამაროვნები
  ი. გაგოშიძე
  ძველი საქართველოს სამხედრო ისტორიის საკითხები
  გ. გამყრელიძე, მ. ფირცხალავა, გ. ყიფიანი
  საქართველოს ანტიკური ხანის არქიტექტურა
  გ. ყიფიანი
  თბილისის არქეოლოგიური ძეგლები (ნაწილი პირველი)
  დ. ქორიძე
  პროექტის შესახებ კონტაქტი