არქეოლოგიური ლექსიკონი
  მ. კაპანაძე
  არქეოლოგიური საველე კვლევის მეთოდიკა (2010)
  ვ. ლიჩელი
  თეთრი წყაროს ნასოფლარი (1978)
  გ. გობეჯიშვილი
  პალეოლითის ადამიანი დევისხვრელში (1933)
  გ. ნიორაძე
  ბედენის გორასამარხების კულტურა (1981)
  გ. გობეჯიშვილი
  ანტიკური არქეოლოგია (1971)
  ო. ლორთქიფანიძე
  ქართლის არქეოლოგიური ძეგლები (2016)
  ს. ნადიმაშვილი
  არქეოლოგიური გათხრები თრიალეთში (1969)
  ო. ჯაფარიძე
  ადრექრისტიანული საეკლესიო კომპლექსი დმანისიდან (2012)
  კ. კახიანი, გ. ჭანიშვილი, ჯ. კოპალიანი,კ. მაჩაბელი, ზ. ალექსიძე, ე. ღლიღვაშვილი, ნ. პატარიძე
  მერხეულის სამაროვანი (1977)
  მ. ბარამიძე
  პროექტის შესახებ კონტაქტი