არქეოლოგიური ლექსიკონი
  მ. კაპანაძე
  არქეოლოგიური საველე კვლევის მეთოდიკა (2010)
  ვ. ლიჩელი
  პალეოლითის ადამიანი დევისხვრელში (1933)
  გ. ნიორაძე
  ანტიკური არქეოლოგია (1971)
  ო. ლორთქიფანიძე
  არქეოლოგიური გათხრები თრიალეთში (1969)
  ო. ჯაფარიძე
  №1 (1998)
  ვანი I (1972)
  რედ.: ო. ლორთქიფანიძე
  უძველესი მეტალურგია და სამთო საქმე საქართველოში (ძვ.წ. VI-III ათასწლეულებში) (2010)
  ი. ღამბაშიძე, გ. მინდიაშვილი, გ. გოგოჭური, კ. კახიანი, ი. ჯაფარიძე
  საქართველოს არქეოლოგიის ნარკვევები (2021)
  გ. გამყრელიძე
  კოლხეთი და იბერია (2021)
  ზ. ბრაგვაძე
  პროექტის შესახებ კონტაქტი