არქეოლოგიური ლექსიკონი
  მ. კაპანაძე
  არქეოლოგიური საველე კვლევის მეთოდიკა (2010)
  ვ. ლიჩელი
  პალეოლითის ადამიანი დევისხვრელში (1933)
  გ. ნიორაძე
  ბედენის გორასამარხების კულტურა (1981)
  გ. გობეჯიშვილი
  ანტიკური არქეოლოგია (1971)
  ო. ლორთქიფანიძე
  არქეოლოგიური გათხრები თრიალეთში (1969)
  ო. ჯაფარიძე
  №1 (1998)
  იარაღ-საჭურველი ძვ.წ. V-ახ.წ. IV საუკუნეების საქართველოში; ტომი I (2018)
  გ. გამყრელიძე, ვ. შატბერაშვილი, მ. ფირცხალავა, მ. ჩარკვიანი
  ვანი I (1972)
  რედ.: ო. ლორთქიფანიძე
  უძველესი მეტალურგია და სამთო საქმე საქართველოში (ძვ.წ. VI-III ათასწლეულებში) (2010)
  ი. ღამბაშიძე, გ. მინდიაშვილი, გ. გოგოჭური, კ. კახიანი, ი. ჯაფარიძე
  პროექტის შესახებ კონტაქტი